Jag brinner för att medverka och inspirera till ökad medvetenhet och möjlighet till självläkning - kroppsligt, mentalt och andligt:

Det är min glädje till dans, musik och rytm, min nyfikenhet över kroppens funktion, det andliga, hur vi kan påverka vår hälsa, det fantastiska att arbeta med människor, naturens växlingar och rytm samt det vi får från naturen som har fört mig hit – att vilja dela med mig och sprida vidare...

Fem Årstider har framförallt ett holistiskt budskap vilket innebär en helhetssyn på människan, fysiskt, mentalt och andligt.

Fem Årstider vill även förmedla en kunskap och känsla av att följa naturens rytm och växlingar och mer harmonisera med årstiden vi befinner oss i. Hur vi väljer att träna, äta, vila, förhålla oss till omgivningen och oss själva. Detta gäller oavsett om du är frisk eller sjuk.
Vi behöver inte gå så långt tillbaka i historien för att se hur människorna helt enkelt var tvungna att leva efter ljuset och födan som fanns tillgängligt just då. Nu när vi lever i en högteknologisk värld och kan manipulera vår värld, glömmer vi lätt av att lyssna på kroppen, våra känslor och intution. Det är inte konstigt att vi behöver sova mer på vinterhalvåret, äta varm mat och ta det lite lugnare. Eller att vi på sommaren kan sova mindre, känner mer för kall sallad, vattenmelon och har en massa energi.

Om vi motarbetar vår rytm skapar vi obalanser i kroppen vilket bland annat kommer till uttryck i trötthet, sjukdomar mm.

tfn: 0705-332795

 

e-post: anette@chiball.se