Vad är Arbetsterapi ?

Se möjligheter och använda fantasin.

Jag erbjuder arbetsterapi, vilket betyder att jag kan hjälpa dig med"välbefinnande i det dagliga livet".
(se komplett definition längre ned).

 

Det kan vara olika orsaker till varför en arbetsterapeut kan vara dig till hjälp.

 

Kanske har du råkat ut för en olycka, sjukdom, sorg, utbrändhet och fått problem med din fysiska och/eller kognitiva förmåga.

Jag hjälper dig genom att se till hela din situation, arbete, boende, fritidsstysselsättning, relationer, familj mm

Du berättar din situation här och nu och tillsammans formulerar vi mål, vart du vill komma eller kunna eller uppnå utifrån vad som kan tänkas vara realistiskt i dagsläget. 

 

Hjälpen kan bestå av samtal, hjälpmedel, praktiska lösningar, boendeanpassning, planering, strategier mm

Naturligtvis kan jag här även använda mig av ChiBall träning, RGRM och Kinesology Tejpning.

 

Jag hävdar att arbetsterapi är ett av det mest holistiska synsättet i form av hjälp du kan få i samhället. Egentligen handlar det om att se möjligheter och använda fantasin och göra det bästa av situationen - eller ännu bättre!

 

Observera att tysdnadsplikt gäller. Som legitimerad arbetsterapeut går jag under Hälso- och sjukvårdslagen.

 

Arbetsterapeutens arbetsprocess sker i samverkan med patienten/klienten, och
kan kortfattat förklaras som en process i fyra steg:

 

1. I första steget gör man en utredning som ligger till grund för framtida åtgärder.
2. Därefter formulerar man ett gemensamt mål som insatserna ska resultera i.
3. Sedan planerar och genomför man arbetsterapeutiska åtgärder (intervention).
4. Sist utvärderar man målens uppfyllelse, avslutar eller formulerar nya mål.

 

Värdegrunden för arbetsterapeutens profession uttrycks i deras Etiska kod, som också definierar arbetsterapeutens professionella verksamhet

Definition av Arbetsterapi: Antaget av FSAs förbundsstyrelse i maj 2002:

 

"Arbetsterapiämnet omfattar det mänskliga görandet så som det uttrycks i socialt och kulturellt definierade aktiviteter. Arbetsterapiämnet är kunskapen och vetenskapen om hur resurser i individen, omgivningen och aktiviteter interagerar och stimulerar till delaktighet i livssituationen. Kunskapen och vetenskapen innefattar även förebyggande och terapeutisk tillämpning med syfte att stimulera till välbefinnande i det dagliga livet."