Medveten Andning

Vill du förbättra dina andningsvanor?

Hör av dig för personlig träning i 28-dagars Medveten Andning till mig, Anette, på anette@chiball.se
Utbildad 2014 i Medveten Andning med Anders Olsson
Har arbetat med metoden bland annat på vårdcentral i egenskap av arbetsterapeut med många fantastiska resultat och hälsoökningar.