Anette Ljungberg är leg. arbetsterpeut och RGM - terapeut och erbjuder träning och föreläsning i metoden. Referenser finns bland annat från Äldreomsorgen (stroke, parkinsson patienter i grupp och enskilt)
Kungsbacka Kommun, Habiliteringen  - Region Halland och Tingbergsskolan Kungsbacka Kommun

En multisensorisk frisk- och rehabiliteringsmetod framtagen av Ronnie Gardiner. Syftet är att öka upp aktiviteten mellan höger och vänster hjärnhalva och på så sätt möjliggöra och återskapa funktioner. Fysiskt och kognitivt.  Ett samspel mellan syn, hörsel, tal, fysisk aktivitet och beröring. Utövas i grupp eller enskilt där deltagarna sitter eller står upp, beroende på förmåga.