Ronnie föreläser i UK - 9 av rörelserna

Ronnie berättar

RGRM metoden för dementa

 

Memory Blocks - Att komma ihåg utantill !